Điện máy Thái Sơn

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ GIA ĐÌNH

Máy làm mát không khí PH - 1981 Máy làm mát không khí PH -... Mã số: PH - 1981 Giá Gốc: 5.390.000 vnđ Giá bán: 4.390.000 vnđ

Chi tiết
Máy làm mát không khí PH - 1985 Máy làm mát không khí PH -... Mã số: PH - 1985 Giá Gốc: 4.590.000 vnđ Giá bán: 3.550.000 vnđ

Chi tiết
Máy làm mát không khí PH - 2000 Máy làm mát không khí PH -... Mã số: PH - 2000 Giá Gốc: 7.600.000 vnđ Giá bán: 5.390.000 vnđ

Chi tiết
Máy làm mát không khí PH - 45C Máy làm mát không khí PH -... Mã số: PH - 45C Giá Gốc: 7.490.000 vnđ Giá bán: 4.690.000 vnđ

Chi tiết
Máy làm mát không khí PH - 55C Máy làm mát không khí PH -... Mã số: PH - 55C Giá Gốc: 8.480.000 vnđ Giá bán: 5.990.000 vnđ

Chi tiết
Máy làm mát không khí PH - 5000C Máy làm mát không khí PH -... Mã số: PH - 5000C Giá Gốc: 8.890.000 vnđ Giá bán: 6.490.000 vnđ

Chi tiết
Máy làm mát không khí PH - 60C Máy làm mát không khí PH -... Mã số: PH - 60C Giá Gốc: 10.990.000 vnđ Giá bán: 9.000.000 vnđ

Chi tiết
Máy làm mát không khí PH - 7000 Máy làm mát không khí PH -... Mã số: PH - 7000 Giá Gốc: 12.990.000 vnđ Giá bán: 8.390.000 vnđ

Chi tiết
Máy làm mát không khí PH - 8000 Máy làm mát không khí PH -... Mã số: PH - 8000 Giá Gốc: 14.990.000 vnđ Giá bán: 11.800.000 vnđ

Chi tiết
Máy làm mát không khí PH-56C Máy làm mát không khí PH-... Mã số: PH - 56C Giá Gốc: 9.020.000 vnđ Giá bán: 6.390.000 vnđ

Chi tiết
Máy làm mát không khí PH-46C Máy làm mát không khí PH-... Mã số: PH - 46C Giá Gốc: 7.730.000 vnđ Giá bán: 5.490.000 vnđ

Chi tiết
Máy làm mát không khí PH - 11000 Máy làm mát không khí PH -... Mã số: PH - 11000 Giá Gốc: 16.990.000 vnđ Giá bán: 15.990.000 vnđ

Chi tiết
Máy làm mát không khí PH - 14000 Máy làm mát không khí PH -... Mã số: PH - 14000 Giá Gốc: 18.990.000 vnđ Giá bán: Liên hệ

Chi tiết
Máy làm mát không khí PH - 18000 Máy làm mát không khí PH -... Mã số: PH - 18000 Giá Gốc: 2.099.000 vnđ Giá bán: Liên hệ

Chi tiết