• Điện máy Thái Sơn

    SẢN PHẨM NỔI BẬT

  • SẢN PHẨM MỚI

May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Máy làm mát không khí PH - 3000 Mã số: PH - 3000 Giá Gốc: 6.590.000 vnđ Giá bán: 4.990.000 vnđ

Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Máy làm mát không khí PH - 3000A Mã số: PH - 3000A Giá Gốc: 7.190.000 vnđ Giá bán: 5.390.000 vnđ

Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Máy làm mát không khí PH - 45A Mã số: PH - 45A Giá Gốc: 6.990.000 vnđ Giá bán: 5.190.000 vnđ

Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Máy làm mát không khí PH - 5500 Mã số: PH - 5500 Giá Gốc: Liên hệ Giá bán: 8.590.000 vnđ

Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Máy làm mát không khí PH - 6000 Mã số: PH - 6000 Giá Gốc: 10.090.000 vnđ Giá bán: 8.990.000 vnđ

Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Máy làm mát không khí PH - 9000A Mã số: PH - 9000A Giá Gốc: 14.800.000 vnđ Giá bán: 11.800.000 vnđ

Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Máy làm mát không khí PH - 1985 Mã số: PH - 1985 Giá Gốc: 4.590.000 vnđ Giá bán: 3.550.000 vnđ

Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Máy làm mát không khí PH - 60C Mã số: PH - 60C Giá Gốc: 10.990.000 vnđ Giá bán: 9.000.000 vnđ

Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Máy làm mát không khí PH - 7000 Mã số: PH - 7000 Giá Gốc: Liên hệ Giá bán: 13.990.000 vnđ

Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Máy làm mát không khí PH - 8000 Mã số: PH - 8000 Giá Gốc: 15.990.000 vnđ Giá bán: 11.800.000 vnđ

Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Máy làm mát không khí PH-46C Mã số: PH - 46C Giá Gốc: 7.730.000 vnđ Giá bán: 5.490.000 vnđ

Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Máy làm mát không khí PH - 1981 Mã số: PH - 1981 Giá Gốc: 5.390.000 vnđ Giá bán: 4.390.000 vnđ

Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Máy làm mát không khí PH - 45C Mã số: PH - 45C Giá Gốc: 6.490.000 vnđ Giá bán: 4.690.000 vnđ

Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Máy làm mát không khí PH - 55C Mã số: PH - 55C Giá Gốc: 7.290.000 vnđ Giá bán: 5.690.000 vnđ

Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Máy làm mát không khí PH - 2000 Mã số: PH - 2000 Giá Gốc: 8.900.000 vnđ Giá bán: 8.900.000 vnđ

Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Máy làm mát không khí PH - 5000C Mã số: PH - 5000C Giá Gốc: 8.890.000 vnđ Giá bán: 6.490.000 vnđ

Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Máy làm mát không khí PH-56C Mã số: PH - 56C Giá Gốc: 9.020.000 vnđ Giá bán: 6.390.000 vnđ

Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Máy làm mát không khí PH - 11000 Mã số: PH - 11000 Giá Gốc: Liên hệ Giá bán: 20.990.000 vnđ

Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Máy làm mát không khí PH - 14000 Mã số: PH - 14000 Giá Gốc: Liên hệ Giá bán: 22.990.000 vnđ

Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Máy làm mát không khí PH - 18000 Mã số: PH - 18000 Giá Gốc: Liên hệ Giá bán: 26.990.000 vnđ

Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Nồi áp suất PH - 878 Mã số: PH - 878 Giá Gốc: 1.450.000 vnđ Giá bán: 1.350.000 vnđ Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Nồi áp suất PH - 978 Mã số: PH - 978 Giá Gốc: 1.750.000 vnđ Giá bán: 1.650.000 vnđ Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Sinh tố 2 trong 1 PH - 178 Mã số: PH - 178 Giá Gốc: 490.000 vnđ Giá bán: 390.000 vnđ Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Sinh tố 4 trong 1 PH - 568 Mã số: PH - 568 Giá Gốc: 1.490.000 vnđ Giá bán: 1.390.000 vnđ Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Bình đun siêu tốc PH - 279 Mã số: PH - 279 Giá Gốc: 250.000 vnđ Giá bán: 150.000 vnđ Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Máy làm mát không khí PH - 1985 Mã số: PH - 1985 Giá Gốc: 4.590.000 vnđ Giá bán: 3.550.000 vnđ Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Máy làm mát không khí PH - 60C Mã số: PH - 60C Giá Gốc: 10.990.000 vnđ Giá bán: 9.000.000 vnđ Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Máy làm mát không khí PH - 7000 Mã số: PH - 7000 Giá Gốc: Liên hệ Giá bán: 13.990.000 vnđ Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Máy làm mát không khí PH - 8000 Mã số: PH - 8000 Giá Gốc: 15.990.000 vnđ Giá bán: 11.800.000 vnđ Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Bếp hồng ngoại PH - 678 Mã số: PH - 678 Giá Gốc: 1.590.000 vnđ Giá bán: 1.490.000 vnđ Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Máy xay thịt PH - 868 Mã số: PH - 868 Giá Gốc: 590.000 vnđ Giá bán: 490.000 vnđ Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Máy làm mát không khí PH-46C Mã số: PH - 46C Giá Gốc: 7.730.000 vnđ Giá bán: 5.490.000 vnđ Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Nồi áp suất PH - 679 Mã số: PH - 679 Giá Gốc: 1.090.000 vnđ Giá bán: 990.000 vnđ Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Bình thủy điện Penhose Mã số: PH - 379 Giá Gốc: 1.190.000 vnđ Giá bán: 1.090.000 vnđ Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Bình đun siêu tốc Mã số: PH - 479 Giá Gốc: 690.000 vnđ Giá bán: 590.000 vnđ Chi tiết
May lam mat khong khi gia dinh | Máy Làm mát không khí gia đình | Máy Làm Mát Thái Lan Chính Hãng Penhose Nồi cơm điện Penhose 1.8 Lít Mã số: PH - 189 Giá Gốc: 1.590.000 vnđ Giá bán: 1.590.000 vnđ Chi tiết
Điện máy Thái Sơn

GIỚI THIỆU

Điện máy Thái Sơn Penhose

Máy làm mát không khí gia đình

Công ty TNHH Penhose Vina là nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền dòng sản phẩm máy làm mát không khí và đồ điện gia dụng nhãn hiệu PENHOSE. Công ty luôn nỗ lực mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm dịch vụ chính hãng, chất lượng nhất.Công ty TNHH Penhose Vina hiện có trụ sở chính tại TP HCM, hệ thống phân phối tại các miền Tây, Miền Đông, Miền Trung  và đang phát triển hệ thống phân phối trên khắp 63 tỉnh thành...

Xem thêm
Điện máy Thái Sơn

GIẤY CHỨNG NHẬN