Điện máy Thái Sơn

MÁY SINH TỐ - XAY THỊT

Sinh tố 2 trong 1 PH - 178 Sinh tố 2 trong 1 PH - 178 Mã số: PH - 178 Giá Gốc: 490.000 vnđ Giá bán: 390.000 vnđ

Chi tiết
Sinh tố 3 trong 1 PH - 278 Sinh tố 3 trong 1 PH - 278 Mã số: PH - 278 Giá Gốc: 550.000 vnđ Giá bán: 450.000 vnđ

Chi tiết
Sinh tố 3 trong 1 PH - 268 Sinh tố 3 trong 1 PH - 268 Mã số: PH - 268 Giá Gốc: 520.000 vnđ Giá bán: 420.000 vnđ

Chi tiết
Sinh tố 4 trong 1 PH - 368 Sinh tố 4 trong 1 PH - 368 Mã số: PH - 368 Giá Gốc: 1.450.000 vnđ Giá bán: 1.350.000 vnđ

Chi tiết
Sinh tố 4 trong 1 PH - 568 Sinh tố 4 trong 1 PH - 568 Mã số: PH - 568 Giá Gốc: 1.490.000 vnđ Giá bán: 1.390.000 vnđ

Chi tiết
Sinh tố đa năng PH - 168 Sinh tố đa năng PH - 168 Mã số: PH - 168 Giá Gốc: 1.490.000 vnđ Giá bán: 1.390.000 vnđ

Chi tiết
Máy xay thịt PH - 868 Máy xay thịt PH - 868 Mã số: PH - 868 Giá Gốc: 590.000 vnđ Giá bán: 490.000 vnđ

Chi tiết